Бош саҳифа > АНОНС > 25 апрель - “Central Asia – 2019. ФАН, ТАЪЛИМ, МАДАНИЯТ ВА БИЗНЕСДА ИНТЕРНЕТ ВА АХБОРОТ-КУТУБХОНА РЕСУРСЛАРИ” XIII Халқаро конференцияси доирасида шўъба йиғилишлари, семинар, маҳорат дарси ва ўқув тренинглар

25 апрель - “Central Asia – 2019. ФАН, ТАЪЛИМ, МАДАНИЯТ ВА БИЗНЕСДА ИНТЕРНЕТ ВА АХБОРОТ-КУТУБХОНА РЕСУРСЛАРИ” XIII Халқаро конференцияси доирасида шўъба йиғилишлари, семинар, маҳорат дарси ва ўқув тренинглар

25 АПРЕЛЬ

1-ШЎЪБА. ЖАМИЯТНИНГ ИННОВАЦИОН ТАРАҚҚИЁТИДА АХБОРОТ-КУТУБХОНА ИНФРАТУЗИЛМАСИНИНГ РОЛИ

 

Ўтказилиш жойи: Тошкент тиббиёт академиясининг Урганч филиали

Ўтказилиш вақти: 9.30 – 15:00

Модераторлар: Аслонов Шохидбек Фархадович – Фарғона вилояти ахборот-кутубхона маркази директори, Лапо Петр - Назарбоев университети кутубхонаси

директор ўринбосари

 

1.                  

9.30 – 9.45

Современное состояние межбиблиотечного абонемента и службы доставки документов в Библиотеке университета Назарбаева

 (Назарбоев университети кутубхонасида Кутубхоналараро абонемент ва ҳужжатларни етказиб бериш хизматининг ҳозирги ҳолати)

Елизавета Камилова

 

Назарбоев университети

(Қозоғистон),

Кутубхоначи

2.                  

9.45 – 10.00

Казахстанская Национальная электронная библиотека, как электронный ресурс культурного и научного наследия Казахстана

 

(Қозоғистон Миллий электрон кутубхонаси Қозоғистон маданий ва илмий меросининг электрон ресурси сифатида)

Саулеш Назырова

 

Қозоғистон академик кутубхонаси,

Хизмат раҳбари

3.                  

10.00 – 10.15

Комплектование библиотек российской периодикой в электронном виде

(Кутубхоналарни электрон шаклдаги Россия даврий нашрлари билан комплектлаш)

Дмитрий Ушанов

“ИВИС Eastview” МЧЖ

(Россия Федерацияси)

Сотув ва маркетинг бўйича директор

4.                  

10.15 – 10.30

Библиотеки и библиотечное дело в Независимом Туркменистане

 

(Мустақил Туркманистонда кутубхона ва кутубхоначилик иши)

Вепа Сапаров

Ташҳовуз вилоят кутубхонаси (Туркманистон), Каталоглаштириш ва туркумлаштириш бўлим библиографи

5.                  

10.30 – 10.45

Открытая библиотека. Новая библиотека Гете Института Узбекистана как многофункциональное пространство для обучения и встреч

(Очиқ кутубхона. Ўзбекистондаги Гёте институти янги кутубхонаси таълим ва учрашувлар учун кўпфункционал макон сифатида)

Гавҳар Зaкирова

 Тошкентдаги Гёте Институти,

Маълумот ва ахборот бўлим раҳбари

6.                  

10.45 – 11.00

Инновацион ғоя ва технологиялар - кутубхоналар

фаолиятида

Гулнора Исмаилова

Бобур номидаги Андижон вилояти ахборот-кутубхона маркази, Директор

 

11.00 – 11.30

Танаффус (кофе-брейк)

7.                  

11.30 – 11.45

Республикамизда узлуксиз – кутубхоначилик – библиографик таълим долзарб масала сифатида

Ғулом Нарзуллаев

Ўзбекистон санъат ва маданият институти, Доцент, педагогика фанлари номзоди

8.                  

11.45 – 12.00

Художественная литература – как средство

воспитания молодежи

 

(Бадиий адабиёт ёшларнинг тарбия воситаси сифатида)

Моҳидил Назарова

 

Тошкент тиббиёт академияси,

Бўлим раҳбари

 

9.                  

12.00 – 12.15

“Китобхонлик ва китоб мутолааси: янги давр кутубхонаси”

 

Ҳафиза Каримова

Тошкент шаҳар “BILIM” ахборот-кутубхона маркази, Директор

10.              

12.15 – 12.30

Бешта устувор йўналишлардан 5 та ташаббусгача

Ободбой Қиличбоев

Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси, Бош мутахассис

11.              

12.30 – 12.45

Краеведческая деятельность библиотеки в современных условиях: из опыта работы

(Кутубхоналарда ўлкашунослик фаолиятининг замонавий шароитлари: фаолият тажрибаси мисолида)

Шаходат Ахмедова

Самарқанд вилоят ахборот-кутубхона маркази, Директор

12.              

12.45 – 13.00

Роль Национальной библиотеки Узбекистана в формировании информационно-образовательного пространства

(Ахборот-таълим маконининг шаклланишида Ўзбекистон Миллий кутубхонаси роли)

Мухтарама Муратова

Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси, Бош мутахассис

 

13.00 – 14.30

Танаффус (тушлик)

13.              

14.30 – 14.45

Виртуал ярмаркаларни тадбиқ этиш ва маълумотларнинг ахборот базасини яратиш, Ўзбекистонда инновацион жамият шакллантириш жараёнида

Хусния Зикруллаева

 

“Инфо-Фан” ахборо-технологиялар маркази,

Кичик илмий ходим, Магистр

 

14.45 – 15.00

Шўъба хулосаси, энг яхши маърузачини аниқлаш

Модератор

 

 

2-ШЎЪБА. КУТУБХОНА ХИЗМАТЛАРИ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШДА

ЕТАКЧИ АХБОРОТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ ВА РЕСУРСЛАРИ

 

Ўтказилиш жойи: Тошкент тиббиёт академиясининг Урганч филиали

Ўтказилиш вақти: 9.30 – 15.15

Модераторлар: Лутфиллаев Махмуд Самарқанд давлат чет тиллари институти кафедра мудири, педагогика фанлари доктори, Каримов Ўктам Улуғбекович, Муҳаммад ал-Хоразмий номидаги Тошкент ахборот технологиялари университети, PhD докторант

 

1.

9.30 – 9.45

WEB-приложения для электронных ресурсов виртуальных библиотек на основе компьютерных имитационных моделей

 

(WEB - компьютер тизим моделлари асосида виртуал кутубхоналарнинг электрон ресурсларини шакллантириш)

Махмуд Лутфиллаев

Самарқанд давлат чет тиллари институти, Кафедра мудири, педагогика фанлари доктори

 

2.

9.45 – 10.00

 

Ўзбекистонда китоб мутолааси ва китобхонлик маданиятини ривожлантиришнинг амалий жиҳатлари

 

Барно Ганиева

 

Тошкент ахборот технологиялари университети, Ахборот-кутубхона тизимлари кафедраси мудири,

Педагогика фанлари номзоди, доцент

3.

10.00 – 10.15

Ахборот-кутубхона муассасаларининг хизматларини ташкил этишда мобил иловалардан фойдаланиш ва унинг истиқболлари

 

Алишер Каттабеков

 

Республика йиғма электрон каталог маркази,

Етакчи мутахассис

4.

10.15 – 10.30

ProQuest: научные ресурсы по социальным и гуманитарным дисциплинам

(ProQuest: ижтимоий ва гуманитар фанларга оид илмий ресурслар)

Липенский

Александр

“МЕТЭК”АЖ/ ProQuest

(Россия Федерацияси),

Электрон ресурслар бўлими директори

5.

10.30 – 10.45

Интеллектуальный труд специалиста каталогизатора
Национальной библиотеки Узбекистана

 

(Ўзбекистон Миллий кутубхонаси каталогизатор мутахассисининг интеллектуал меҳнати)

Владимир Борисов

 

Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси, Хизмат раҳбари

6.

10.45 – 11.00

3D книги дополненной реальности в информационно-библиотечном центре «TURON»

(«TURON» ахборот-кутубхона марказида реал воқелик билан тўлдирилган 3D китоблар)

Гликерия Хайтыева

Тошкент вилояти «TURON» ахборот-кутубхона маркази,

Бош мутахассис

 

11.00 – 11.30

Танаффус (кофе-брейк)

7.

11.30 – 11.45

Интеграллаштирилган ахборот-кутубхона тизимларининг ривожланиш тенденцияси таҳлили ва интеграция қилиш самарадорлигини ҳисоблашда MRD кўрсаткичи

 

Ўктам Каримов

Муҳаммад ал-Хоразмий номидаги Тошкент ахборот технологиялари университети, PhD докторант

 

8.

11.45 – 12.00

Ахборот-кутубхона тизимлари учун авторитет файллар базасини яратиш долзарблиги

Гулчирой Зиёдуллаева

Муҳаммад ал-Хоразмий номидаги Тошкент ахборот технологиялари университети, Ўқитувчи

9.

12.00 - 12.15

Ўзбекистон Республикаси олимларининг библиометрик маълумотлар базасини яратиш принциплари ва хусусиятлари

Элдор Салимов

 

Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси

Фундаментал кутубхонаси, Бўлими бошлиғи

10.

12.15 – 12.30

Инновационная и проектная деятельность в информационно-библиотечном учреждении

 

(Ахборот-кутубхона муассасасининг инновацион ва лойиҳавий фаолияти)

Дилшода Алиева

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти ахборот-ресурс маркази,

Директор

 

11.

12.30 - 12.45

Бугунги китобхоннинг ахборот-ресурс марказидан фойдаланиш имкониятлари ва янги инновацион таълим

 

Шакаржон Султанова

Тошкент тиббиёт академияси Урганч филиали

Ахборот-ресурс маркази, Директор

 

12.

12.45 - 13.00

Электрон архивларни ташкил этиш, ҳужжатларни жамлаш, ҳисобга олиш ва фойдаланишда марказлашган ахборот тизимини яратиш

 

Турғун Мўминов

Ўзбекистон Республикаси Илмий-техникавий ва

тиббиёт ҳужжатлари Марказий давлат архиви,

Бўлим раҳбари

 

13.00 - 14.30

Танаффус (тушлик)

13.

14.30 - 14.45

Роль использования QR-кодов в библиотечной сфере

 

(Кутубхона соҳасида QR-кодлардан фойдаланишнинг аҳамияти)

Дониёр Ахмедов

 

 Шухрат Ахмедов

Фарғона вилояти ахборот-кутубхона маркази,

Бўлим бошлиғи

 

Каталоглаштириш ва туркумлаштириш бўлим бошлиғи

14.

14.45 – 15.00

«Национальная общеобразовательная электронная библиотека» по программному обеспечению UzNEL, модуль «Комплектование»

 

(UzNEL дастурий таъминоти бўйича “Миллий умумтаълим электрон кутубхонаси”, “Комплектование” модули)

Насиба Холдорова

 

Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси, Хизмат раҳбари

 

15.00 – 15.15

Шўъба хулосаси, энг яхши маърузачини аниқлаш

Модератор

 

 

3-ШЎЪБА. ЗАМОНАВИЙ АХБОРОТ ЖАМИЯТИДА МУТОЛАА МАДАНИЯТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ДОЛЗАРБ МАСАЛАЛАРИ

 

Ўтказилиш жойи: Тошкент тиббиёт академиясининг Урганч филиали

Ўтказилиш вақти: 9.30 – 15.15

Модераторлар: Ганиева Барно – Тошкент ахборот технологиялари университети Ахборот-кутубхона тизимлари кафедраси мудири,

Дилором Шукурова – Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Ўзбекистон Республикасининг Биринчи Президенти Ислом Каримов номидаги илмий-маърифий Ёдгорлик мажмуаси кутубхонаси, Директор

 

1.                   1.

9.30 – 9.45

 

Илму – маърифат уйғунлиги йўлида

 

 

Дилором Шукурова

Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Ўзбекистон Республикасининг Биринчи Президенти Ислом Каримов номидаги илмий-маърифий Ёдгорлик мажмуаси кутубхонаси, Директор

2.                   2.

9.45 – 10.00

АҚШ жамиятида кутубхоналарнинг инсон ҳаётида тутган ўрни

 

Шоҳидбек Аслонов

Фарғона вилояти

ахборот-кутубхона маркази,

Директор

3.                   3.

10.00 – 10.15

Ёш авлодда китобхонлик маданиятини янада юксалтиришда, миллатлараро тотувликни мустаҳкамлашда ижтимоий тармоқларнинг ўрни

 

 

Рахимбой Қурбанов

 

Хамдам Сапаров

Хоразм вилояти ахборот-кутубхона маркази,

Директор

 

Ўзбек-туркман дўстлик уйи,

Директор

4.                   4.

10.15 – 10.30

Кутубхоналарда реклама материаллари технологиясини ишлаб чиқиш

 

 

Муслимбек Тўланов

 

 

Баҳром Исломов

Фарғона вилояти

ахборот-кутубхона маркази,

Сектор мудири,

 

 Илмий-услубият бўлими, Бош кутубхоначи

5.                   5.

10.30 – 10.45

Чтение - это окошко, через которое дети видят и познают мир и самих себя

 

(Мутолаа – бу болалар дунёни ва ўзини англайдиган дарча)

Диля Астанова

Навоий вилояти Зарафшон шаҳридаги

1- Давлат ихтисослаштирилган умумтаълим мактаб кутубхонаси, Ўқитувчи

6.                   6.

10.45 – 11.00

Америка қўшма штатларида кўнгилли ходимлар

тажрибасидан

Дилдора Абдуазизова

Тошкент вилояти “TURON” ахборот-кутубхона маркази, Директор

 

11.00 – 11.30

Танаффус (кофе-брейк)

7.                   7.

11.30 – 11.45

Медиа ва замонавий технологиялар: бўлажак журналистлар таълимига бўлган эътибор

 

Шахноза Тиллашайхова

Ўзбекистон журналистика ва оммавий коммуникациялар университети Ахборот-ресурс маркази,

Раҳбар

8.                   8.

11.45 – 12.00

 

Академик билим ва олий таълим интеграциясини таъминлашда нодир қўлёзмаларнинг ўрни

 

Муборак Салаева

 

Ирина Кислицына

 

Психология фанлари номзоди, доцент

 

Ўзбекистон Миллий Университети

 Ахборот-ресурс маркази, Директор

9.                   9.

12.00 – 12.15

Инсон ҳаётида китоб мутолааси ва китобхонликнинг ўрни (анкета саволлари ва жавоблари асосида)

 

Зуҳра Бердиева

Ўзбекистон Фанлар академияси Асосий кутубхонаси,

Директор

10.                10.

12.15 – 12.30

Болалар китобхонлигига оид муаммоларини бартараф этиш йўллари

Ҳуррият Уринова

Навоий шаҳар 1-Давлат ихтисослаштирилган умумтаълим мактаб кутубхонаси, Директор

 

11.                11.

12.30 – 12.45

Читать –значить жить интереснее

 

(Мутолаа қилмоқ – демак, қизиқарли яшамоқ)

Махсума Зокирова

Навоий вилояти Зарафшон шаҳридаги

1- Давлат ихтисослаштирилган умумтаълим мактаб кутубхонаси, Директор ўринбосари

12.                12.

12.45 – 13.00

Ёшлар тарбиясида ахборот-кутубхоналарнинг роли ва аҳамияти

 

Комилжон Мавлянов

 

Касб-ҳунар таълими маркази,

Бош мутахассис

13.                 

13.00 – 14.30

Танаффус (тушлик)

14.                13.

14.30 – 14.45

Таълимда электрон кутубхона ва электрон дарсликнинг фойдаланувчилар учун афзаллик жиҳати

Хусанбой Сулаймонов

 

Элёр Мухторов

Андижон вилояти Избоскан тумани

7-умумтаълим мактаб, Ўқитувчи

 

Халқ таълим бўлими,

 Ходим

15.                14.

14.45 – 15.00

Кўриш бўйича ногиронлиги мавжуд шахсларга ахборот-кутубхона хизмати кўрсатиш тизимини янада ривожлантириш масалалари, муаммо ва ечимлар

Раҳим Убайдуллаев

Республика Марказий кўзи ожизлар кутубхонаси, Директор

16.                 

15.00 – 15.15

Шўъба хулосаси, энг яхши маърузачини аниқлаш

Модератор

 

 

 

 

4-ШЎЪБА. ЭЛЕКТРОН АРХИВЛАР, МУЗЕЙЛАР ВА НОДИР КУТУБХОНА ФОНДЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ВА УЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ ТАЖРИБАСИ

 

Ўтказилиш жойи: Тошкент тиббиёт академиясининг Урганч филиали

Ўтказилиш вақти: 9.30 – 15.30

Модераторлар: Комилжон Худойберганов – “Ичанқалъа” Хива давлат археологик музейи директори ўринбосари, тарих фанлари номзоди, Гулбахор Изентаева – Игорь Савицкий номидаги Қорақалпоғистон давлат санъат музейи, Директор

 

1.

9.30 – 9.45

Тюркская коллекция Национальной библиотеки Республики Казахстан

 

(Қозоғистон Миллий кутубхонаси турк тўплами)

Толкын Замзаева

 

Қозоғистон Миллий кутубхонаси

(Қозоғистон Республикаси),

Нодир китоблар ва қўлёзмалар хизмати раҳбари

 

2.

9.45 – 10.00

 

Хоразм Маьмун академиясида амалга оширилаётган илмий тадқиқот ишлар

 

 

Машариб Абдуллаев

ЎР ФА Хоразм Маьмун академияси, илмий котиб,

 

Хоразм Маьмун академияси Ижтимоий-гуманитар фанлар бўлим, Бўлим бошлиғи

Саньатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

3.

10.00 – 10.15

 

Журналнинг салоҳиятини қандай ошириш мумкин?

Рўзимбой Йўлдошев

Урганч Давлат Университети “Илм сарчашмалари” журнали,

 Бош муҳаррир, филология фанлари номзоди, доцент

4.

10.15 – 10.30

Тарихий архив ҳужжатларини ўрганиш: XIX аср охирида Тошкент суди ёзувларининг ўзига хослиги

Насриддин Мирзаев

Халқаро Ислом академияси

Докторант

5.

10.30 – 10.45

Имом Бухорий халқаро илмий тадқиқот маркази фаолияти хусусида

 

Зафар Узоқов

Имом Бухорий тадқиқотлар маркази ахборот-ресурс маркази,

Бўлим бошлиғи

6.

10.45 – 11.00

ХХ аср бошида Хоразмда кўчирилган Эшон Шоҳ Машраб қўлёзмаси ҳақида

 

Комилжон Худойберганов

“Ичанқалъа” Хива давлат археологик музейи,

Директор ўринбосари, Тарих фанлари номзоди

 

 

 

11.00 – 11.30

Танаффус (кофе-брейк)

7.

11.30 – 11.45

Бухоро давлат музей-қўриқхонаси тарихидан

 

Зилола Хамидова

Бухоро давлат музей-қўриқхонаси,

Катта илмий ходим

8.

11.45 – 12.00

Деятетельность Государственного музея искусств Республики Каракалпакстан имени Игоря Савицкого

(Игорь Савицкий номидаги Қорақалпоғистон давлат санъат музейи фаолияти ҳақида)

Гулбахор Изентаева

Игорь Савицкий номидаги Қорақалпоғистон давлат санъат музейи, Директор

9.

12.00 – 12.15

Создание библиотечной системы в центре Исламской цивилизации и содействие эффективному использованию существующих источников

(Ислом цивилизацияси марказида кутубхона тизимини яратиш ва мавжуд манбалардан самарали фойдаланишга кўмаклашиш)

Адолат Расулова

 

Ислом цивилизацияси маркази,

Кутубхоначи

10.

12.15 – 12.30

Янги музей – янгича тафаккур маскани

 Хамза Артиков

Навоий давлат педагогика институти Ахборот-ресурс маркази, Директор

11.

12.30 – 12.45

Ўрта Осиё минтақасида фойдаланилган

штемпелли қоғозлар

Ойбек Кличев

Бухоро давлат университети,

Тарих фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

12.

12.45 – 13.00

Архившунос кадрларни тайёрлаш масалаларини ёритишда хориж тажрибаси

Шаҳноза Абдураҳимова

 

Дилмурод Юсупов

 Ўзбекистон Республикаси Марказий давлат архиви, Бўлим раҳбари

 

Ижро назорати ва иш юритишга масъул ходим

 

13.00 – 14.30

Танаффус (тушлик)

13.

14.30 – 14.45

Ўзбекистон Республикаси Марказий давлат архивидаги тарихий ҳужжатларни рақамлаштириш масалалари

 

Шаҳзод Кенжаев

 

Дилшод Ваҳобов

Ўзбекистон Республикаси Марказий давлат архиви,

Илмий ходим

Катта илмий ходим

14.

14.45 –15.00

Музейда театрлаштирилган томошалар (янги йўналиш)

 

 

Алижон Азизов

 

Наманган вилояти тарихи ва маданияти

Давлат музейи,

Санъатшунослик фанлари номзоди, доцент, илмий котиб

15.

15.00 – 15.15

 

Электрон архив ташкил этиш масалалари ва ундаги яратиладиган қулайликлар тўғрисида

 

Дилмурод Абдувоҳидов

Ўзбекистон Республикаси Илмий-техникавий ва тиббиёт

ҳужжатлари Марказий давлат архиви,

Кичик илмий ходим

 

15.15 – 15.30

Шўъба хулосаси, энг яхши маърузачини аниқлаш

Модератор

 

 

Маҳорат дарслари: ”ХОРИЖИЙ АХБОРОТ РЕСУРСЛАРИ: МАЪЛУМОТЛАР БАЗАЛАРИ ВА ТИЗИМЛАР БИЛАН ИШЛАШ АСОСЛАРИ"

25 апрель

Ўтказилиш жойи: Тошкент тиббиёт академияси Урганч филиали

Ўтказилиш вақти: 14.00 – 17.30

Модератор: Пазилова Наргиза, ООО “E-LINE PRESS” компанияси менеджери

 

14.00 - 14.30

Маҳорат дарси: “ProQuest Dissertations & Theses маълумот базасидан илмий-тадқиқот фаолияти ва таълимда фойдаланиш”

Модератор: Александр Липенский - “МЕТЭК” АЖ/ProQuest, Москва, Россия, электрон ресурслар бўлими директори

14.30 - 15.00

Маҳорат дарси: “Илмий тадқиқот олиб боришда Springerlink платформасидан фойдаланиш”

Модератор: Ирина Александрова – Springer нашриёти, Алмата (Қозоғистон), Ўрта Осиё бўйича лицензион менежер

15.00 - 15.30

Маҳорат дарси: “EastView маълумотлар базасидан тадқиқот ва ўқув ишларини олиб бориш мақсадида фойдаланиш”

Модератор: Дмитрий Ушанов – “ИВИС EastView” МЧЖ маркетинг ва сотиш бўйича директор

15.30 - 16.00

Мастер-класс: «Илмий тадқиқотлар учун Emerald Publishing электрон ресурслари»

Модератор: Mine Tonta - Emerald Publishing нашриёти, Анқара (Туркия), Ўрта Осиё бўйича лицензион менеджер

16.00 – 16.30

Мастер-класс: «EBSCO Information Services тўлиқ матнли маълумотлар базалари ва электрон китоблар билан ишлаш»

Модератор: Наргиза Пазилова – “E-line Press” МЧЖ, хорижий нашриётлар ва компаниялар билан ишлаш бўйича бўлим бошлиғи

16.30 – 17.00

Мастер-класс: « “E-line Press” лойиҳалари Ўзбекистон олимларининг илмий-тадқиқот ишларида ёрдам бериш учун»

Модератор: Наргиза Пазилова –“E-line Press” МЧЖ, илмий маслаҳат маркази бошлиғи

17.00 -17.30

Мастер-класс: «Clarivate Analytics: илмий-таҳлилий ресурслар Ўзбекистон олимлари учун»

Модератор: Лязиза Мукяшева – Clarivate Analytics, Алмата (Қозоғистон), Марказий Осиё минтақасидаги расмий вакил

 

Тренинглар: «UZNEL» АХБОРОТ ТИЗИМИДА ИШЛАШ

25 апрель

Ўтказилиш жойи

 Тренинг: «UZNEL» ахборот тизими. “ Мақолалар библиографияси ” комплекс модули

10.00 – 16.00

 

Модератор: Шоира Раҳимова - Ўзбекистон Миллий кутубхонаси, Хизмати раҳбари

Тошкент тиббиёт академиясининг Урганч филиали

 Тренинг: «UZNEL» ахборот тизими. Комплекс модуль «Web-portal»

10.00 – 13.00

 

Модератор: Насиба Холдорова - Ўзбекистон Миллий кутубхонаси, Хизмат раҳбари

Маърузачилар: Зуҳра Носирова, Алишер Каттабеков

Тошкент тиббиёт академиясининг Урганч филиали

Тренинг: «UZNEL» ахборот тизими. Комплекс модуль «Умумий модуль»

14.00 – 16.00

 

Модератор: Одина Ҳамидова - Ўзбекистон Миллий кутубхонаси, Хизмат раҳбари

Маърузачилар: Зуҳра Носирова, Алишер Каттабеков

 

Тошкент тиббиёт академиясининг Урганч филиали

 

 

КУТУБХОНА ТАВСИЯ ЭТАДИ
ТАҚВИМ